czyli moje ulubione fotki Ayrtona Senny

 

Zdjęcia podzieliłem na sześć działów. W ich ramach nie dokonywałem żadnych dalszych klasyfikacji fotografii, najczęściej są one, po prostu, uszeregowane alfabetycznie.

Działy otwierają się w oknie głównym, a poszczególne fotki w osobnych ramkach.

Przypominam, że jest to tylko wybór moich ulubionych fotografii Senny. Więcej nie mieści się, po prostu, na moim kawałku serwera.

Życzę wrażeń.

Nieformalne   Emocjonalne   Mistrz przy pracy

Portrety   Tapety   Różne

 

powrót do miejsca, z którego tu trafiłeś